program

ideologi

politik

Ingen værdier

Postmodernistiske forskere har for længst bevist at der ikke findes noget metafysisk eller demokratisk grundlag for politiske værdier. Værdier er illusioner, man indoktrineres til at tro på af elitære smagsdommere med videregående humanistiske uddannelser.

Vi  arbejder for et værdi­løst sam­fund og et norm­frit fælles­skab

Nihilistisk Folkeparti tager - som det eneste politiske parti - konsekvensen. Vi ar­bejder for et værdiløst samfund og et normfrit fællesskab. Det har vi tænkt os at bane vejen for via en gennem­gribende værdi­bekæmpelse og værdi­afviklingsdebat.

Men det er ikke nok. Efter debatten må handling følge. Ophævelse af alle moralske værdier kræver, at NFP får lejlighed til at reformere lovgivning og administration. Vi skal være repræsenteret i folketing, regionsråd, kommunalbestyrelser, skolebestyrelser – vuggestuer, hospitaler og arbejdspladser.

Det er nødvendigt med en værdiafvikling, så det danske folk ikke igen skal bøje nakken for illusionen om det gode liv.

Nihilistisk Folkeparti – vi har fokus på værdierne!

  • Vær realist - kræv det uvirkelige!

    NFP har valgt at sætte fokus på et stigende og uacceptabelt problem: Virkeligheden. Virkeligheden er en medieskabt symbolsk forblændelse, som giver befolkningen netop de illusioner om formål og mening, der er nødvendige for, at nogen gider at udføre deres meningsløse sisyfosarbejde.

    Læs mere om NFPs realpolitik her...

  • Diskutér NFPs værdipolitik.

    På NFPs forum Intet tilfælles kan du debattere, kommentere og kritisere vores politiske program.

    Diskutér NFPs værdipolitik Her...