program

ideologi

politik

Politikerne er nihilister

Indenfor videnskab og religion har danskerne accepteret, at universet er formålsløst, tilfældigt og tomt for værdier. Hvorfor har denne indsigt ikke indfundet sig, når det gælder politik?

Poli­tiske vær­dier er tom­me, vel­færdssstaten er en løgn og fremtidsvisioner har ik­ke gjort ver­den bedre.

Fordi den danske be­folknings sunde nihi­lisme længe har været under­trykt af politikerne og kultureliten. Der er blevet bedrevet censur på nihi­listiske skribenter, film­skabere og menings­nedbrydere. Menings­dannerne har indtil nu forhindret, at sandheden kom ud.

Politikere, talk-show-værter og humanistiske forskere har med held forsøgt – gennem højskole­sange, talent­shows, idræts­foreninger og affaldssorterings­ordninger – at bilde danskerne ind, at der stadig er politiske værdier og visioner, der er værd at kæmpe for. De forkynder, at politik kan gøre en forskel. Men det er løgn.

Nihilistisk Folkeparti vil afsløre politikerne og mediernes blændværk:

Politiske værdier er tomme, velfærdsstaten er en løgn og fremtidsvisioner har ikke gjort verden bedre. Hele den politisk virkelighed er en medieskabt illusion. Politik handler i virkeligheden om symboler, kavalergange og følelsesmanipulation.

Sandheden er, at politikerne også er nihilister. Der er ikke nogle politiske visioner og idealer i Danmark. Men for at politikerne kan beholde deres magt og deres gode pension, bliver de nødt til at skjule for befolkningen, at det hele er ligegyldigt.

Har du også opgivet troen på det danske politiske system, så stem i det mindste på det eneste politiske parti som indrømmer, at det alligevel ikke gør nogen forskel. Stem på NFP.

Intet er bedre!

  • Er et nihilistisk parti en selvmodsigelse?

    NFPs FAQ besvarer en masse spørgsmål, som folk ofte stiller til partiet.

    Læs hvorfor NFP ikke er en selvmodsigelse Her...

  • Danskerne er ligeglade med døde børn!

    NFP beviser endeligt, at danskerne er nihilister og fuldstændigt ligeglade med alt andet end egen wellness. NFPs bistandspolitike mærkesag kræver ærlighed.

    Læs mere Her...